Publisert: 17. oktober 2019, 12:10   Oppdatert: 17. oktober 2019, 12:20
 

POLISKATVINDNOR

 

 

Dette er en dag jeg har gru-gledet meg til, innledet statsråd Kjell-Børge Freiberg talen sin. Først ti minutter senere avslørte han hvorfor. Regjeringen skroter vindkraftrammen.

 

Olje- og energiminister Freiberg holdt i dag innlegg på NVEs energidager. Etter de vanlige selvfølgelighetene kom nyheten:

– Tanken bak en nasjonal ramme for vindkraft var å dempe konfliktnivået. Det kan vi slå fast at vi ikke har oppnådd. Derfor ønsker regjeringen ikke å gjennomføre forslaget nasjonal ramme for vindkraft med de utpekte de områdene. Vi vil altså ikke legge til grunn kartet med de 13 områdene, sa han.

Så varslet han strengere konsesjonsprosesser

– I det videre arbeidet vil vi gå gjennom konsesjonsprosessene. Vi har et godt konsesjonssystem i dag, men vi ser at det kan forbedres. Blant annet vil vi se på hvordan vi bedre kan håndtere natur- og miljøhensyn. Det er også en utfordring at det går for lang tid fra konsesjon blir gitt til byggingen starter. Derfor kommer vi til å korte inn på den tiden. Selv om NVE har strammet inn og skjerpet kravene til detaljplanene, så kommer vi til å se videre på dette. Videre kommer vi til å oppdatere retningslinjene som ligger der for lokalisering av vindkraft, sa Freiberg fra talerstolen.

Dermed var talen i realiteten slutt, ingen hørte resten av det han sa.

  

– Trekker oss ikke

Til pressekorpset etter talen forsøkte Freiberg å skape et bilde av regjeringen ikke har gitt etter for press for den massive vindkraft-motstanden. Det var regjeringen som bestilte vindkraftrammen fra NVE, og direktoratet har brukt rundt 10 årsverk for å utarbeide den.

– Vi trekker oss ikke, vi har lyttet til de innspillene. Vi har spurt, og vi har fått svar. Det vi konkluderer med etter gjennomgangen av de 5000 høringsinnspillene er at vi ikke går videre med rammen som peker ut områder for vindkraft. Vi har spurt spesifikt om det er klokt å ha utpekte områder, og det har vi fått klart svar på at det ikke er, sa han.

Verdt å merke seg er at statsminister Erna Solberg kuppet fagstatsrådens nyhet ved å tidligere i dag la seg intervjue av NRK om at regjeringen dropper rammen. Solberg viste også tidligere i år skepsis til vindkraftrammen

  

En annen takt

På spørsmål fra Europower til Freiberg om skrotingen betyr at man nå går til konsesjonsprosesser slik de har vært, svarer statsråden både ja og nei.

– Nei, vi har nettopp varslet at vi vil gjøre noe med konsesjonssystemet. Vi strammer inn, sier Freiberg.

– Men det grunnleggende systemet med at man kan søke om vindkraftkonsesjon overalt, det består?

– Ja, men sånn ville det jo ha vært uansett, selv med en nasjonal ramme. Selv om det hadde blitt pekt ut områder, så ville det vært mulig å levere konsesjonssøknader for andre steder. Det som ble sagt i var at det ville bli vanskeligere å få konsesjon utenfor områdene, sier Freiberg.

– Når dere nå dropper rammen, så blir det lettere å få konsesjon utenfor de områdene som var utpekt?

– Nei, det er ikke lett å få konsesjon i dag, og det kommer det ikke til å være i fremtiden heller. Vi kommer til å stramme opp konsesjonssystemet, blant annet fordi vi ser at det noen plasser så blir det konflikter. Men vi kommer til å bygge ut vindkraft også i fremtiden, det føler jeg meg veldig trygg på. Men det blir i en annen takt enn det vi ser nå, sier statsråden.